BỘ SẢN PHẨM CHUYÊN TRỊ HẮT HƠI,SỔ MŨI,NGHẸT MŨI,THỞ KHÒ KHÈ,KHỤT KHỊT,KHÓ THỞ DO MŨI CÓ NHIỀU ĐỜM ĐẶC CHO CÁC BÉ TỪ SƠ SINH